Loden waterleiding? Doe de check!

Het Nederlandse drinkwater is het gezondste dat u kunt drinken. Maar het is ook al lang bekend dat kraanwater te veel lood kan bevatten in huizen met loden leidingen. Dit geldt ook voor woningen met nieuwe kranen of drinkwaterinstallaties. De afgelopen jaren is duidelijk geworden dat lood schadelijker is dan voorheen gedacht.

Loden waterleidingen werden tot de jaren ‘60 gebruikt bij de bouw. Sindsdien zijn heel veel leidingen vervangen. Wist u dat ook in nieuwbouwwoningen de eerste maanden na oplevering lood in het kraanwater kan zitten? Dit komt omdat nieuwe leidingen, koppelingen en kranen lood afgeven.

Vervang de loden leidingen

Woont u in een huis met loden leidingen? Dan blijft het belangrijkste advies om de leidingen te vervangen. Voor zwangere vrouwen, fles gevoede baby’s en kinderen t/m 7 jaar in woningen met loden leidingen is het advies flessenwater te gebruiken. Kinderen vanaf acht jaar en volwassenen kunnen tot een bepaalde hoeveelheid kraanwater gebruiken. Na lange stilstand (acht uur) moet het water wel goed worden doorgespoeld (ongeveer twee minuten).

Hebt u een nieuwe kraan of drinkwaterinstallatie?

Dan is het advies om de eerste drie maanden goed door te spoelen. Voor een nieuwe kraan is het advies om die de eerste drie maanden bij elk gebruik voor consumptie eerst tien seconden door te laten lopen.

Twijfelt u of uw woning loden waterleidingen heeft?

Doe dan de check met het stroomschema 'lood in drinkwaterleidingen'  of kijk op de pagina loodinwatertesten.nl

Wie is verantwoordelijk voor vervanging van leidingen?

U bent als eigenaar van het pand of de woning zelf verantwoordelijk voor de kwaliteit van de leidingen en voor eventuele vervanging. Het gaat om de leidingen in uw huis, dus achter de hoofdkraan. Huurt u een huis of pand, vraag dan de eigenaar van het pand naar het materiaal van de leidingen. Waterleidingbedrijf Vitens is verantwoordelijk voor de leidingen voor de hoofdkraan.

Hebt u vragen over het gebruik van kraanwater?

Neem dan contact op met de GGD Noord- en Oost-Gelderland. Dat kan via tel. (088) 443 30 00 of kijk voor meer informatie op www.ggdnog.nl/lodenleidingen.