Mañana Mañana en gemeente maken festivalbezoekers ‘plasticwijs’

Plastic is de laatste jaren steeds vaker in het nieuws omdat er meer en meer van in de oceanen belandt. Mede daarom heeft de gemeente een missie: ervoor zorgen dat de inwoners er nog meer van bewust zijn wat ze zoal kopen. Ook de organisator van Mañana Mañana is zich bewust van het plasticprobleem. Dit heeft tot een mooie samenwerking geleid.

"Het is belangrijk dat mensen zich meer bewust worden van wat ze in huis halen. En dan hebben we het over plastic”, zegt gemeentelijk afvalexpert Martin Niessink. “Plastic is een handig product, mits het te verwerken is. Het gebeurt nu nog te vaak dat bijvoorbeeld etenswaar in een PET-bakje zit, terwijl het folie van een ander plastic is. Deze twee verschillende soorten kun je niet recyclen; dat kan alleen als ze van hetzelfde plastic zijn. En de stromen scheiden is duur, heel duur…”

Betere afvalscheiding

De Feestfabriek, organisator van de megafestivals Mañana Mañana en Zwarte Cross, is zich ook bewust van het plasticprobleem. Ze komt dit jaar met een primeur. Tijdens Mañana Mañana zijn alle drinkglazen van een en hetzelfde plastic. De gemeente en De Feestfabriek vonden elkaar november vorig jaar, toen de vergunning voor de 2019-uitgave van Mañana Mañana moest worden verleend. “De gemeente vertelde ons van haar streven om mensen bewuster te maken van het plastic en wij wilden zelf ook een betere afvalscheiding”, vertelt Marcus ten Zijthoff van De Feestfabriek.

Een uniforme beker

“Wij zijn voorstander van een betere plasticverwerking, en daarom gingen we met onze negen drankpartners om de tafel zitten.” Dat was nodig, want de drankleveranciers hadden elk hun eigen plastic glazen, vervolgt Marcus. “Zo heeft Pepsi PET-bekertjes, maakt Grolsch gebruik van polypropeen en Red Bull van PLA. Als je al dat plastic op één hoop veegt, kan die berg niet worden gerecycled – omdát het allemaal verschillend is.” Bij Mañana Mañana, dat naar verwachting 30.000 bezoekers trekt, komt dus één uniforme beker gemaakt van gerecycled plastic. Van de ingezamelde bekers worden weer bekers gemaakt. Marcus: “Dat betekent recycling naar een voedselveilige toepassing van plastic. Daarom komt op die uniforme beker ook geen logo, de inkt zou het onmogelijk maken om dit plastic opnieuw beschikbaar te maken voor voedselveilig gebruik. Een andere belangrijke wijziging is dat we de bezoekers gaan vragen het afval gescheiden in te leveren: dus bekers & flessen in de daarvoor bestemde afvalbak.”

Bermpaaltjes en tentharingen

Op de festivalcamping werkt Mañana Mañana samen met de gemeente wat betreft afvalinzameling. Marcus: “Op de camping verzamelen we alle soorten plastic in één bak: zonnebrillen, lege shampooflessen, etc. etc.. Deze stroom afval wordt verwerkt naar bermpalen voor de gemeente. Op het festival wordt dit proces in het klein getoond en ontvangen bezoekers een tentharing, gemaakt dus van afvalplastic op de camping.”

Zwerfvuil

Martin Niessink van de gemeente is erg blij met het initiatief van De Feestfabriek. “Dit is een prachtig voorbeeld van hoe wij het ook bij de mensen thuis willen hebben.” De gemeente zet niet alleen in op meer bewustwording bij de inwoners, vervolgt hij. “Ook bekende acties, zoals het opruimen van zwerfvuil, blijven we doen. Een deel van alles wat verwaait – ook plastic – komt bij ons in de IJssel terecht. En veel afval dat in een rivier komt, stroomt uiteindelijk naar de zee of de oceaan.”