Meer bomen voor een groener Bronckhorst

Onze gemeente wordt nog groener dan ze al is! De afgelopen weken hebben we diverse bomen aangeplant in de bermen in het buitengebied en op verschillende locaties in de dorpskernen. Op dit moment zijn er al 200 bomen geplant. In de komende weken komen hier nog 70 bij.

Biodiversiteit

De bomen versterken de aanwezige boomstructuur. We kijken daarbij goed welke boomsoort passend is. Zo planten we minder eiken aan vanwege de eikenprocessierups. We planten met name bomen die goed zijn voor de biodiversiteit. Dat zijn bomen die veel nectar en stuifmeel hebben voor de aanwezige bijen. De zogenoemde drachtbomen.

Diverse boomsoorten

Als we bestaande bomenrijen aanvullen met nieuwe bomen, zorgen we voor andere soorten dan de al aanwezige bomen. Hierdoor hoeven we bij een eventuele plaag of ziekte niet de hele bomenrij te kappen. Van de nieuwe bomen worden er 130 geplant in het kader van de herplantplicht.