Meer ruimte voor wonen - Eerder afgewezen woningbouwplannen opnieuw bekeken

U bekijkt een pagina uit het archief 27-07-2021

Op 27 mei 2021 stemde de raad in met de actualisatie van de woonvisie ‘Ruimte voor wonen in Bronckhorst 2019-2025’. Hiermee komt er nog meer ruimte voor goede woningbouwplannen. De speerpunten uit de woonvisie blijven overeind. Is uw initiatief eerder afgewezen? Wij bekijken of er tussen eerder afgewezen woningbouwinitiatieven toch plannen zitten die nu wel kansrijk zijn op basis van het aangepaste woonbeleid. U hoeft zelf geen actie te ondernemen, u krijgt hierover automatisch uiterlijk 1 september 2021 bericht.

De gemeente geeft prioriteit aan het toevoegen van toekomstbestendige woningen in een betaalbaar segment en het benutten van inbreidingslocaties en bestaand vastgoed. Met de actualisatie van de woonvisie is er daarnaast meer mogelijk voor doorstromers, collectieve woonvormen, flexibiliteit in bestaand vastgoed en bouwen aan de randen van dorpen.

Heeft u een nieuw plan?

Extra woningbouw is hard nodig om in de actuele vraag te voorzien. We nodigen inwoners en marktpartijen daarom uit om met goede plannen te komen. Initiatiefnemers kunnen hun plannen indienen. U leest daar alles over op de pagina 'Ruimte voor wonen'.

Woningbouwplannen worden niet alleen beoordeeld op basis van de woonvisie. Ook andere aspecten wegen mee, zoals ruimtelijke en landschappelijke inpassing.