Mobiel bereik rond Baak eind 2020 verbeterd

KPN gaat een antenne installeren in de kerktoren van Baak om het mobiele bereik rond Baak te verbeteren. Hiervoor hebben wij op 11 juni 2019 een omgevingsvergunning verleend. Op 9 januari 2020 is dit besluit onherroepelijk geworden.

Planning KPN

De werkzaamheden starten in het derde kwartaal van 2020. De verwachting is dat de klus aan het eind van het jaar afgerond is en dan het mobiele bereik is verbeterd. De voornaamste reden dat de bouw later start, is dat voor de installatie in de kerk specifieker materiaal nodig is dan voor een normale antennemast op de grond. Deze materialen moeten apart besteld worden. Ook het verkrijgen van transmissie- en een elektra-aansluiting laat helaas langer op zich wachten dan gewenst.