Mogelijk zonnepark op terrein oude zuivering Vorden

De gemeente zoekt naar een goede invulling van het terrein van de oude zuivering aan Het Hoge 65 in Vorden, naast de Baakse Beek. De oude zuivering staat al jaren leeg en het gebied heeft op dit moment geen functie. Het terrein is verhard en grotendeels omringd door groen en leent zich daarom uitstekend voor een klein zonnepark. Het terrein biedt ruimte aan ongeveer 700 panelen. Op die manier draagt het terrein bij aan de opwek van duurzame energie in Bronckhorst.

Initiatiefnemer zonnepark gezocht

Geïnteresseerde initiatiefnemers voor een zonnepark kunnen zich aanmelden bij de gemeente. Het terrein blijft in eigendom van de gemeente en de grond kan in erfpacht gebruikt worden. Andere bedrijfsactiviteiten worden niet toegestaan. Lokale initiatiefnemers krijgen voorrang. Verder gelden de voorwaarden uit de Routekaart Bronckhorst energieneutraal 2030, zoals minimaal 50% lokaal eigendom, landschappelijke inpassing en zo min mogelijke belasting voor natuur en landbouw. Zie voor een uitgebreide beschrijving van de voorwaarden op www.bronckhorst.nl/routekaart.

Heeft u interesse? Aanmelden van een initiatief kan tot uiterlijk 17 mei 2021 via info@bronckhorst.nl.

Meer info

Op Morgen, voor ons klimaat

Op Morgen is een platform waar we onze krachten bundelen voor een beter klimaat. Omdat we samen verantwoordelijk zijn voor een duurzame toekomst voor onze (klein)kinderen. In Bronckhorst zijn al veel mooie initiatieven. Laten we deze verhalen delen en elkaar inspireren om samen in actie te komen voor de toekomst. Op Morgen is voor iedereen die groen, duurzaam en toekomstbestendig denkt en vooral ook doet!