Monumentale linde in Hengelo blijft behouden

U bekijkt een pagina uit het archief 19-10-2021

De monumentale Linde aan de Regelinkstraat in Hengelo blijft staan. Wel moeten er maatregelen worden genomen om de boom nog zo lang mogelijk te behouden.

De kroon van de boom wordt verkleind door de kroondelen in te korten en de breukgevoelige takken te verwijderen. Dit is nodig om het gewicht in de kroon van de boom te verminderen en zo de kans op omvallen of afbreken te verkleinen. Het inkorten van de kroondelen gebeurt nadat de boom al haar bladeren heeft laten vallen.

Slechte conditie, toch levensvatbaar

De conditie van de boom is onvoldoende. De boom is aangetast door honingzwam waardoor in de stamvoet en in een klein deel van de wortelkluit houtrot is ontstaan. Daarnaast zijn de kroondelen ingerot wat de kans op afbreken verhoogd. Ook is de stam volledig hol met een restwand van ongeveer 5 cm en vertoont de boom lichte scheefstand richting de rijbaan. Ondanks dat de conditie van de linde onvoldoende is, is de boom nog wel levensvatbaar. Om de boom nog zo lang mogelijk te behouden, zijn deze maatregelen noodzakelijk.

Second opinion

Eind 2020 vroegen we een omgevingsvergunning aan voor het kappen van de monumentale linde. Door diverse bezwaren hebben we de vergunningaanvraag ingetrokken en een second opinion uit laten voeren. Doel van de second opinion was om duidelijkheid te geven of de monumentale linde nog duurzaam behouden kan blijven. De uitkomst van de second opinion is besproken met Vereniging Bomenbelang Bronckhorst. Ook zij hadden een onafhankelijke boomspecialist ingeschakeld. We zijn gezamenlijk tot het besluit gekomen.