Mooie locaties Hoog-Keppel in de verkoop, dé droomplek voor uw woonplannen?

U bekijkt een pagina uit het archief 04-08-2020

De gemeente zet de locaties De Bongerd (oude dorpsschool) en oude Gemeentewerf in Hoog-Keppel in de verkoop. De Dorpsraad Keppel en Eldrik trok samen met de gemeente op om de verkoopvoorwaarden te bepalen. Initiatieven voor woningbouw, woon/zorg- of woon/werkcombinaties zijn op deze mooie locaties mogelijk. 

Wethouder Willem Buunk van Vastgoedzaken: “Locaties die de gemeente niet meer nodig heeft, moeten een goede nieuwe invulling krijgen die goed past bij het dorp. We hebben met de omwonenden zorgvuldig de voorwaarden voor de verkoop opgesteld. En we betrekken de dorpsraad bij het selecteren van het beste bod. Het zijn mooie locaties, dus ik vertrouw er op dat initiatiefnemers met goede plannen en biedingen komen. Ik heb als kind een hele leuk tijd gehad op De Bongerd en ik gun het dorp een mooie nieuwe invulling van die prachtige plek!”.

Werkgroep beoordeelt ingediende plannen

De werkgroep Keppel, bestaande uit leden van de Dorpsraad, medewerkers van de gemeente en de betrokken makelaar, beoordelen de binnengekomen plannen en brengen een advies uit aan wethouder Vastgoed over de best passende initiatieven.

Initiatiefnemers kunnen tot 22 september 2020 plannen indienen bij Rebo Bedrijfsmakelaars in Doetinchem via e-mail: bedrijfsmakelaars@rebogroep.nl of tel. (0314) 36 92 93.