Nieuw afvalinzameling- en tariefsysteem - Raad beslist in oktober

U bekijkt een pagina uit het archief 01-11-2019

Op 10 september 2019 stemden b en w in met een nieuw inzamelings- en tariefsysteem voor afval, dat per 1 januari 2020 in moet gaan. Met het nieuwe systeem bepaalt u zelf hoe u uw grijze afval aanbiedt. Aanleiding voor de aanpassing is dat sinds enkele jaren de kosten van de inzameling en verwerking ruim uitstijgen boven de inkomsten uit afval dat wordt hergebruikt, zoals PMD en oud papier, en de afvalstoffenheffing die inwoners betalen. De gemeenteraad beslist in oktober over het nieuwe inzamelings- en tariefsysteem dat b en w voorstellen. Eind 2019 wordt u persoonlijk geïnformeerd over de wijzigingen, wat deze betekenen en wordt gevraagd om een keuze te maken. Lees er meer over op de pagina 'Nieuw afvalinzameling- en tariefbeleid in concept klaar'.