Nieuw: exploitatievergunning nodig voor openbare inrichtingen

U bekijkt een pagina uit het archief 21-12-2021

In de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) staan de gemeentelijke regels op het gebied van openbare orde en veiligheid, die voor iedereen binnen Bronckhorst gelden. De raad stelde onlangs een nieuwe APV vast en nieuw hierin is onder meer de exploitatievergunning die nodig is voor openbare inrichtingen. Hieronder verstaan we een restaurant, café, cafetaria, snackbar, discotheek, buurthuis of clubhuis.

En daarnaast voor publiek toegankelijke, besloten ruimten waarin bedrijfsmatig of in een omvang alsof het bedrijfsmatig is logies worden verstrekt, dranken worden geschonken of rookwaren of eten voor directe consumptie ter plaatse worden verstrekt of bereid. Ondernemingen die al een alcoholvergunning hebben, vallen niet onder deze vergunningsplicht. Datzelfde geldt voor kleinschalige openbare inrichtingen waar geen alcohol wordt geschonken, zoals tearooms, een ontbijthoekje bij de bakker, ijssalons, bedrijfskantines/-restaurants. Veel gemeenten hebben deze vergunning al ingevoerd de laatste jaren. De belangrijkste reden ook voor onze gemeente is om er samen met ondernemers mee bij te dragen aan het beschermen van de openbare orde, een veilige woon- en leefomgeving, en leefbaar ondernemersklimaat. 

Wat betekent dit voor de betrokken ondernemers?

Ondernemers die met de wijziging van de APV onder deze vergunningsplicht komen te vallen, krijgen een brief van ons. Er is een overgangstermijn van een jaar. Dit betekent dat de exploitatievergunning voor 1 december 2022 geregeld moet zijn. We berekenen gedurende de overgangstermijn geen leges en kunnen vanzelfsprekend helpen met de aanvraag. De gemeente kan bij de aanvraag een Bibob-onderzoek doen.