Nieuw integraal Huisvestingsplan voor onderwijs

Het nieuwe Integraal Huisvestingsplan (IHP) voor het basisonderwijs is klaar. Het IHP biedt de gemeente en schoolbesturen inzicht in wat de komende zestien jaar nodig is voor de scholen in Bronckhorst. Daarbij beschrijft het IHP meer concreet wat er in de komende vier jaar moet gebeuren. Het plan is in nauwe samenspraak met de scholen opgesteld. In de vergadering van 16 december besluit de gemeenteraad over het plan.

Korte termijn

Het komend jaar staan twee haalbaarheidsonderzoeken op het programma voor de scholen in Zelhem en Halle. In Zelhem onderzoeken wij in hoeverre er één of meer nieuwe schoolgebouwen nodig zijn, aangezien de drie huidige schoolgebouwen zijn gedateerd. In Halle gaat het onderzoek over welke knelpunten aangepakt moeten worden in het gebouw van de Dorpsschool, zoals technische staat en binnenklimaat.

In samenhang

Met het IHP in de hand kunnen gemeente en schoolbesturen strategische afwegingen maken voor het behoud en verbetering van de bestaande onderwijshuisvesting. Het gaat dan niet alleen om het schoolgebouw, maar ook over de relaties tussen onderwijs, de leefbaarheid van een dorp, ontwikkelingen op het gebied van zorg en welzijn en de demografische ontwikkelingen. Verder willen we samen met de schoolbesturen onderzoeken welke verduurzamingsopgaven kunnen worden gerealiseerd. En natuurlijk spelen de financiën van de gemeente een rol. Het IHP is een meerjarenplan dat we regelmatig bijstellen als ontwikkelingen in de samenleving daarom vragen.

Paul Hofman, wethouder van onderwijs: “Dit onderwijshuisvestingsplan biedt de scholen, maar ook ons, houvast. In nauwe samenwerking met de schoolbesturen is de inhoud verzameld. Een school is veel meer dan een gebouw. Het is een belangrijke voorziening in het dorp. Samen met de scholen gaan we zorgen voor gebouwen waar onze kinderen goed en modern onderwijs kunnen krijgen. We kunnen aan de slag!”