Nieuw: invoering “Ja sticker”

Herziene Afvalstoffenverordening ter inzage. Circulus zamelt namens de gemeente het huishoudelijk afval in Bronckhorst in. De regels voor deze inzameling staan in het Afval- en Grondstoffenplan en in de gemeentelijke Afvalstoffenverordening.

De huidige Afvalstoffenverordening stamt uit 2018 past niet meer bij de praktijk van de afvalinzameling en de ambities van de gemeente op het gebied van afval en grondstoffen. Daarom stelden b en w 14 december 2021 een nieuwe ontwerp-verordening vast. Hierin staat op welke wijze we nu omgaan met afval en welke nieuwe technieken en manieren we inzetten voor het gescheiden inzamelen van afval. De verordening ondersteunt op deze wijze het afval- en grondstoffenbeleid beter. Nieuw is het plan om de “Ja sticker” beschikbaar te stellen aan bewoners. Verder wordt de gescheiden inzameling bij scholen en maatschappelijke organisaties voortgezet.

Invoering “Ja sticker”

Net als veel gemeenten in ons land al doen, is ook hier het plan om “Ja sticker” beschikbaar te gaan stellen om ongeadresseerd drukwerk te beperken en minder papier te verspillen. Een deel van dit drukwerk belandt, vaak nog in de plastic verpakking, ongelezen in de oud papiercontainer. Iedere ongewenste folder zorgt voor verspilling van energie voor productie en transport én voor onnodig papiergebruik. Er bestaan al langer brievenbusstickers waarmee bewoners kunnen aangeven dat ze geen reclamedrukwerk en/of huis-aan-huis bladen in hun bus willen hebben. De “Ja sticker” gaat een stap verder. Deze sticker geeft aan dat als bewoners ongeadresseerd reclamedrukwerk willen ontvangen, ze daar expliciet om moeten vragen. Zij moeten in dat geval de “Ja sticker” op de brievenbus plakken. Wanneer er geen sticker is, mag de bezorger geen ongeadresseerd drukwerk in de brievenbus stoppen. Voor huis-aan-huisbladen, zoals Contact Bronckhorst, geldt dit niet. Hiervoor blijven de bestaande regels gelden.

Stimuleren afvalscheiding scholen en maatschappelijke organisaties

Veel scholen en maatschappelijke organisaties in Bronckhorst zamelen hun afval ook gescheiden in. De gemeente stelt hiervoor materialen beschikbaar en Circulus haalt het op (dit geldt niet voor restafval). In de nieuwe Afvalstoffenverordening is opgenomen dat we dit willen voortzetten, omdat het een algemeen belang dient en afval scheiden stimuleert. De gemeenteraad moet deze regeling voor de komende vijf jaar vaststellen. 

Geef uw mening

Voordat de gemeenteraad een besluit neemt over de herziene Afvalstoffenheffing en het invoeren van de “Ja sticker”, verlenen b en w inspraak. Onderstaand zijn de bijlagen te bekijken. Er op reageren kan vanaf 1 januari t/m 13 februari 2022. Naar aanleiding van de reacties kan de verordening nog aangepast worden. Naar verwachting neemt de gemeenteraad in mei 2022 een besluit. Daarna informeren wij u op welke wijze u een sticker kunt krijgen.

Reageren op ontwerp Afvalstoffenheffing