Nieuw: leerwerkcentrum voor begeleiding inwoners met afstand tot arbeidsmarkt

De gemeente gaat het begeleiden van inwoners met een afstand tot de arbeidsmarkt versterken. Dat doen we op twee manieren. Na de opheffing van Delta gaan we vanaf 1 januari 2020 de Wet sociale werkvoorziening (Wsw) zelf uitvoeren. Hierdoor kunnen we inwoners met een beschutte werkplek op de werkvloer, maar ook in hun thuissituatie, beter en in samenhang begeleiden. Daarnaast zetten we een leerwerkcentrum in Zelhem op om inwoners met een afstand tot de arbeidsmarkt die onder de Participatiewet vallen zo goed mogelijk te begeleiden naar betaald werk.

Einde Delta, inzet op soepele overgang 

Eind 2018 besloten we uit Delta te treden en de Wsw vanaf 1 januari zelf uit te gaan voeren. Dit betekent dat op 1 januari de Wsw-medewerkers van Delta die in Bronckhorst wonen rechtstreeks bij de gemeente in dienst komen. Dit zijn ca. 100 mensen. Voor inwoners die werken bij Laborijn of inwoners die begeleid werken met een arbeidsovereenkomst bij een werkgever verandert er niets.

Als gemeente hebben we een zorgplicht voor inwoners met een Wsw-dienstverband. Voor deze groep kunnen veranderingen van grote invloed zijn op het persoonlijk functioneren en welbevinden. Daarom streven wij naar een zo geruisloos mogelijke overgang naar de nieuwe situatie. We willen hen passende werkplekken en goede begeleiding blijven bieden. Deze taken beleggen wij bij onze sociale teams en accountmanagers voor bedrijven. Wij informeren de betrokken Wsw-medewerkers de komende tijd uitgebreid over wat het voor hen betekent en waar zij terecht kunnen met vragen.

Leerwerkcentrum

Wij zien ook dat de behoefte aan ondersteuning van inwoners met een afstand tot de arbeidsmarkt die een beroep doen op de Participatiewet groot is. Om hen zo goed mogelijk te begeleiden naar werk, zetten wij samen met reïntegratiebedrijf Meesterwerk Werkprojecten een leerwerkcentrum op in het voormalige pand van Polyketting op het Industriepark Zelhem. Dit start nog deze maand. In het leerwerkcentrum werken overheid, onderwijs en ondernemers samen in de begeleiding en ondersteuning van de deelnemers. Wethouder Willem Buunk van economie en werkgelegenheid: “Ondernemers hebben nu grote moeite om openstaande vacatures in te vullen, en geven aan meer mensen te kunnen gebruiken. We zien dat onze ondernemers een grote bereidheid hebben om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan een werkplek te helpen. Dat is mooi en belangrijk. Door de samenwerking in het leerwerkcentrum worden de betrokken ondernemers ontzorgd en kunnen deelnemers gericht worden begeleid naar zo regulier mogelijk werk. Daarbij bieden ondernemers in de praktijk ook informele ondersteuning die een waardevolle aanvulling is op het sociale netwerk van deze groep inwoners.”