Nieuw woonbeleid in de maak

U bekijkt een pagina uit het archief 19-02-2019

Wonen is een belangrijk thema in gemeenten en de Achterhoekse gemeenten trekken hier samen in op. Makelaars, bouwers, woningcorporaties, inwoners, installatiebedrijven, banken, energiebedrijven en de provincie Gelderland denken mee. Vorige week meldde deze groep Achterhoek 2030 Wonen en Vastgoed dat investeren in kwaliteit en duurzaamheid van bestaande woningen eerste prioriteit heeft.

Verder komt er ruimte voor nieuwbouw om op korte termijn in de woningbehoefte te voorzien. Gemeenten moeten goed kijken voor wie welke woningen waar nodig zijn en daarbij zoveel mogelijk bestaande gebouwen benutten. Dit om problemen met leegstand in de toekomst zoveel mogelijk te voorkomen.

Wethouder Evert Blaauw van Wonen: “Wij vertalen deze regionale uitgangspunten naar acties voor Bronckhorst. Ons nieuwe woonbeleid stellen wij samen met lokale partijen, zoals makelaars, dorpsbelangenorganisaties, woningcorporaties op. Wij verwachten dat de gemeenteraad hierover rond de zomer een besluit kan nemen.”