Nieuwe afvalinzamel- en tariefsysteem gaat 1 januari in

Bronckhorsters scheiden hun afval goed. Dat is belangrijk voor een duurzame toekomst. Gescheiden afval kan hergebruikt worden en dat zorgt voor een schoner milieu. De kosten van de afvalverwerking, zoals van PMD en oud papier, stijgen echter en onze afvalinkomsten lopen terug door onder meer de goede scheiding. Om de mooie resultaten voort te zetten en tegelijk de inkomsten en uitgaven in evenwicht te brengen, is samen met inwoners een toekomstbestendig plan voor afvalinzameling in de gemeente opgesteld. Dit gaat op 1 januari 2020 in.

We informeerden u hier al eerder over. De raad stemde vorige week definitief in met het plan. Lees daar meer over in de rubriek Uit de raad.

Wat zijn de veranderingen?

Met het nieuwe systeem bepaalt u zelf hoe u uw grijze afval aanbiedt. We bieden een keuzemenu aan. Dit bestaat uit een basispakket, waarbij u zelf uw grijze afval wegbrengt naar een ondergrondse container in de buurt. Voor mensen die hun grijze container willen houden, is er tegen meerkosten de keuzecontainer. U kunt deze container dan 1x per maand op afroep aan huis laten ledigen. Inwoners die om medische redenen niet in staat zijn om zelf hun grijze afval weg te brengen, kunnen gebruik maken van een zorgcontainer. Zij behouden hiervoor hun grijze container en kunnen deze 1x in de 4 weken aanbieden na aanmelding. Om voor de zorgcontainer in aanmerking te komen, vindt een toets plaats.

De scheidingsmogelijkheden voor de groene container, PMD, oud papier, de BEST-tas aan huis blijven. Voor de groene container verandert de inzamelfrequentie. In de zomer kan deze 1x in de 2 weken worden aangeboden, in de winter gaat dit naar 1x in de 4 weken. Voor PMD en oud papier (1x in de 4 weken) en de BEST-tas (1x in de 8 weken) blijft de frequentie hetzelfde. Voor de tarieven geldt dat het vastrecht dat ieder huishouden betaalt van 85 euro naar 116 euro gaat. Inwoners die kiezen om hun grijze container (de keuzecontainer) te behouden en thuis op te laten halen, betalen daarnaast een vastrechttoeslag van 110 euro. Als u voor de zorgcontainer in aanmerking komt, wordt u van deze toeslag vrijgesteld. Voor de inzameling van de PMD container aan huis gaat u een kleine bijdrage per lediging betalen. Wegbrengen blijft gratis. Via de rekentool https://gb-rekentool.jdi.nl/ kunt u alvast een berekening voor uzelf maken. Voor inwoners met een laag inkomen is er een kwijtscheldingsregeling.

Ieder huishouden krijgt eind november 2019 een persoonlijk bericht in de bus over de wijzigingen die op stapel staan en de vraag om een keuze te maken (zelf uw grijze afval wegbrengen of uw grijze container tegen meerkosten behouden).