Nieuwe manier van inzamelen

Op 1 januari 2020 verandert de afvalinzameling en gelden nieuwe tarieven. U heeft hierover een informatiebrief ontvangen van Circulus-Berkel. Op www.inzamelingbronckhorst.nl vindt u ook alle informatie. De aanleiding voor de aanpassingen zijn de dalende opbrengsten - onder meer omdat er minder restafval ingezameld wordt - en hogere kosten voor verwerking van afval en grondstoffen. Daarom hebben we samen met inwoners een nieuw plan gemaakt voor de inzameling van het huishoudelijk afval. Het doel? Afval goed blijven scheiden en kosten in de hand houden. Hieronder zetten we nog enkele veel gestelde vragen en antwoorden op een rij.

Het nieuwe systeem in het kort

Iedereen brengt zijn restafval vanaf volgend jaar weg naar ondergrondse containers. Wie de grijze container wil houden, kan dit tegen bijbetaling van een extra vastrecht (€ 110,- per container). Inwoners die slecht ter been zijn of de grijze container om medische redenen willen houden, kunnen de grijze container blijven gebruiken. We noemen dit de zorgcontainer. Zij betalen geen extra vastrecht van € 110,-.

Andere aanpassingen

Vanaf 1 januari 2020 is het aan de weg zetten van de oranje PMD container (plastic verpakkingen, metalen verpakkingen en drankpakken) niet meer gratis. U betaalt per keer dat u de container laat legen € 1,54 (tarief 2020). Het wegbrengen van PMD naar de verzamelcontainers op de milieuparkjes blijft gratis. GFT wordt vanaf 1 januari in de winterperiode eenmaal per 4 weken ingezameld. In de zomerperiode blijft dit iedere 2 weken. Wilt u dat uw volle BEST-tas wordt opgehaald, dan meldt u deze vanaf 1 januari van te voren aan via de app of website van Circulus-Berkel.

Veel gestelde vragen en antwoorden

Kan ik ontheffing krijgen van het algemene vastrecht?
Nee, ieder huishouden is verplicht het algemene vastrecht van de afvalstoffenheffing (€ 116,40 in 2020) te betalen. De inzameling en met name de verwerking van het huishoudelijk afval kost veel geld. Via de afvalstoffenheffing dragen alle huishoudens hieraan bij.

Kan ik overstappen naar een andere inzamelaar? 
Nee dat kan niet. De gemeente heeft Circulus-Berkel, waarvan zij samen met acht andere gemeenten eigenaar is, de opdracht gegeven de inzameling op een kostenbewuste en duurzame manier uit te voeren. Andere (commerciële) inzamelaars hebben hier geen vergunning voor.

Wordt er winst gemaakt op de afvalstoffenheffing?
Nee, zowel de gemeente als Circulus-Berkel maken geen winst, de opbrengsten worden alleen gebruikt om de kosten van inzameling en verwerking te dekken. Afgelopen jaren was dit onvoldoende en heeft de gemeente veel geld uit de reserve bij moeten leggen. Voor 2020 streven we naar kostendekkendheid.

Kan ik mijn grijze container houden voor opslag?
Ja, u kunt uw grijze container gratis houden om bijvoorbeeld uw zak(ken) met restafval te bewaren of hout of diervoer op te slaan. U betaalt dan geen € 110,-. Meld u uiterlijk 15 december aan via www.inzamelingbronckhorst.nl. U heeft hiervoor de persoonlijke code nodig uit de informatiebrief. Let op: uw grijze container is dan vanaf februari 2020 niet meer geschikt om restafval mee aan te bieden.

Ik heb mij aangemeld voor de grijze keuzecontainer of zorgcontainer. Wat worden in 2020 mijn inzameldagen?
De grijze keuzecontainer en zorgcontainer worden vanaf februari 2020 eenmaal in de vier weken na aanmelding geleegd. De inzameldata vindt u vanaf 16 december 2019 op de digitale afvalkalender en in de Afvalvrij app. In januari 2020 ontvangt u hierover ook meer informatie thuis.

Kan ik na een half jaar nog de keuze maken om mijn grijze keuzecontainer in te leveren of juist er een aan te vragen?
Ja, dat is mogelijk.

Is het wegbrengen van restafval naar milieuparkjes met de auto wel milieuvriendelijk?
Het wegbrengen van restafval draagt bij aan betere afvalscheiding en vermindering van restafval, wat zorgt voor lagere milieubelasting. De meeste milieuparkjes liggen zo dat veel mensen er (langs)komen, zoals winkelcentra of bij uitvalswegen. Zo kan het wegbrengen van restafval en gescheiden afvalstromen gemakkelijk gecombineerd worden met andere activiteiten, of dat nu lopend is, op de fiets of met de auto.

Hoe blijven de milieuparkjes netjes als er veel gebruik van wordt gemaakt?
Circulus-Berkel monitort het gebruik van de containers en past het legen daarop aan, om te voorkomen dat u een volle container treft. Is een container toch onverhoopt een keer vol, plaats dan niets ernaast. Neem uw zak mee naar huis of kies voor een container op een andere locatie. De gemeente handhaaft actief en voor het achterlaten van afval waar het niet hoort geldt een boete (€ 90,-).

Komen er extra ondergrondse containers?
Nee, daarin is niet voorzien. In de dorpen staan de ondergrondse restafvalcontainers op centrale plekken waar veel mensen langs komen. In verband met erg verspreide bebouwing buiten de kernen zijn daar geen ondergrondse containers.

De informatiebrief gemist of nog vragen? Bekijk dan meer veel gestelde vragen en antwoorden op www.inzamelingbronckhorst.nl of neem contact op met Circulus-Berkel via WhatsApp (06) 10 50 73 00 of tel. (0900) 95 52)