Nieuwe noodverordening per 15 juli

U bekijkt een pagina uit het archief 04-08-2020

Met de versoepelde maatregelen vanaf 1 juli hebben we een stap vooruit gezet in de corona-aanpak. Als iedereen zich aan de regels houdt, hebben we weer meer vrijheid door elkaar de ruimte geven. Met elkaar kunnen we zo corona onder controle houden. Om op te kunnen treden als de naleving van de geldende coronamaatregelen niet opgevolgd wordt, heeft de Veiligheidsregio Noord en Oost Gelderland op 15 juli een nieuwe noodverordening vastgesteld die geldt voor de 22 gemeenten in haar gebied (waaronder Bronckhorst).

Deze is op enkele punten aangepast ten opzichte van de verordening van 30 juni, die hiermee is vervallen. Onder meer als het gaat over de 1,5m afstandsregel bij het begeleiden van mensen met een beperking en de bezoekersregeling in verpleeghuizen. Zie www.vnog.nl.