Nogmaals kwijtschelding huur gemeentelijke binnensportaccommodaties

U bekijkt een pagina uit het archief 15-06-2021

De exploitanten van gemeentelijke binnensportaccommodaties in onze gemeente hoeven ons drie maanden geen huur te betalen voor het gebruik van de binnensportaccommodaties als gevolg van de coronacrisis. In navolging van de regeling Tegemoetkoming Verhuurders Sportaccommodaties over de periode 1 maart tot 1 juni 2020, stelt het rijk een vervolg op deze regeling beschikbaar voor de periode 1 oktober 2020 tot 1 januari 2021. In totaal is 30 miljoen euro beschikbaar om de omzetdaling over de periode 1 oktober tot 31 december 2020 te compenseren.

Kwijtschelding

De huur van zeven gemeentelijke binnensportaccommodaties voor drie maanden bedraagt 84.000 euro. Vorig jaar hebben we de regeling aangevraagd voor de periode 1 maart tot 1 juni 2020 en het volledige bedrag kunnen compenseren. We hopen dat het voor het vierde kwartaal van 2020 ook lukt, maar het is nog niet bekend of het kwijtgescholden bedrag volledig wordt gecompenseerd door het rijk. Wanneer veel gemeenten de regeling aanvragen, wordt het bedrag naar rato uitgekeerd. Zodra het toegekende bedrag aan Bronckhorst bekend is, krijgen de betrokken partijen bericht over de definitieve compensatie. De huurverplichting wordt dan naar rato van de compensatie kwijtgescholden.

Vervolg 2021

Binnenkort volgen aanvullende regelingen vanuit het rijk voor het eerste en tweede kwartaal van 2021. Hiervoor is 80 miljoen euro beschikbaar.