Onderhoud asfaltwegen

onderhoud asfaltwegen

Op verschillende plekken in de gemeente voert aannemer Van Gelder, in opdracht van ons, onderhoud uit aan wegen of gedeelten daarvan. De onderhoudswerkzaamheden verschillen per weg of straat. We repareren het asfalt en leggen op enkele plekken grasbetonstenen.

Locaties

De werkzaamheden worden op de volgende wegen of delen hiervan uitgevoerd:

  • Hengelo, Aaltenseweg, rode stroken vanaf komgrens tot Iekink - 9 mei
  • Drempt, Zomerweg, EAB asfaltbeton - 10 t/m 12 mei
  • Vorden, slijtlaag Oude Zutphenseweg - 19 mei (LET OP: dit is een aangepaste datum) 
  • Baak- Steenderen, fietspad L.Dolfingweg - tot 20 mei
  • Toldijk, verlengen duiker Paardenstraat - 8 juli t/m 15 juli
  • Klinkersleuven rondom Hengelo - 8 en 9 juli

Door weersomstandigheden of andere onvoorziene gebeurtenissen kan de planning wijzigen. Voordat de werkzaamheden starten, ontvangen aanwonenden een brief met informatie over de precieze werkzaamheden in hun straat en de planning.

Afsluiting van wegen

Door de werkzaamheden kan een weg worden afgesloten voor het doorgaande verkeer. Als dat nodig is, wordt het verkeer tijdelijk omgeleid. De werkzaamheden geven niet alleen voor aanwonenden, maar ook voor de overige weggebruikers, overlast. Uiteraard proberen wij dit zoveel mogelijk te beperken. Houd rekening met enige extra reistijd door een eventuele omleidingsroute.

Meer info

Geplande werkzaamheden die langer dan een dag duren, vindt u ook op www.bereikbaargelderland.nl.