Onderhoud nestkasten in uw buurt

U bekijkt een pagina uit het archief 02-03-2021

Nestkasten zijn een aanwinst voor elke tuin of balkon. Ze zorgen voor veel vogels in uw buurt en dus voor meer biodiversiteit. Daarnaast is het af en aan vliegen met voer voor de jongen natuurlijk ook erg leuk om naar te kijken. Maak de nestkasten nú alvast klaar!

Nu nestkasten ophangen

Het voorjaar lijkt nog ver weg, maar toch is het nu de beste tijd om nestkasten op te hangen. Dan hebben de vogels ruim de tijd om de nestkasten te verkennen. Bovendien biedt u de vogels ook in de winter een beschut plekje tegen kou en regen. Zo helpt u de koolmezen, huismussen en andere tuinvogels door de winter. Kijk voor tips over soorten nestkastjes, invliegopeningen en hoe u nestkastjes ophangt op www.vogelbescherming.nl.

Schoonmaken

Maak de nestkasten jaarlijks schoon. Omdat veel vogels meerdere legsels per zomerseizoen hebben, kunt u het beste wachten tot het najaar. Zo voorkomt u dat u een laat legsel verstoort. U kunt er ook voor kiezen om één of meerdere kasten met rust te laten, zodat kleine insecten en spinnetjes in het kastje kunnen overwinteren.

Nu is een goed moment om nestkasten schoon te maken voor het komende voorjaar. Verwijder het nestmateriaal en maak de nestkast schoon met wat lauw water. Meer is niet nodig om de nesten vrij van parasieten te krijgen. Hierdoor is er een grotere overlevingskans van de jongen in het komende seizoen.

Adoptie-nestkasten voor uw buurt

Vorig jaar riepen we buurten, buurtschappen en organisaties op om hun buurt te adopteren en deze eikenprocessierups-onvriendelijk te maken. Door de natuur in een buurt te herstellen komen vogels, bijen, vlinders en insecten terug en vermindert de overlast van de eikenprocessierups. De gemeente stelde hiervoor ruim 3000 gratis mezennestkastjes beschikbaar. Die buurten vragen we nu om de mezenkasten schoon te maken voor een nieuw seizoen met veel vogels en weinig rupsen!