Onderzoek naar toekomst Olburgerwaard

De provincie en het Rijk voeren een onderzoek uit naar de Olburgerwaard bij Olburgen. De uitkomsten van het onderzoek zijn de basis voor een meerjarenprogramma om het unieke uiterwaardengebied, dat ook de Havikerwaard en Fraterwaard beslaat, voor de toekomst te behouden en te versterken. Heeft u een belang in de Olburgerwaard? Meldt u zich dan uiterlijk 28 oktober 2020 bij het onderzoeksteam.


Uniek gebied met kansen

De uiterwaarden Havikerwaard, Fraterwaard en Olburgerwaard liggen in een uniek gebied nabij Olburgen en Doesburg waar wandelaars en fietsers genieten van de natuur, de landgoederen en het boerenlandschap. Het is belangrijk om dit te behouden, maar er moet ook veel gebeuren. Zo moet er in de toekomst meer ruimte komen voor scheepvaart en hoogwaterafvoer van de IJssel, terwijl tegelijkertijd de waterkwaliteit omhoog moet. Er moeten aanpassingen komen om klimaatverandering het hoofd te bieden en de natuur moet versterkt worden. En wat te denken van het ontwikkelen van duurzame landbouw in het gebied?

Belanghebbenden in kaart

Het onderzoek dat wordt uitgevoerd is een zogenaamd MIRT-onderzoek. MIRT staat voor Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport en is een werkwijze van het Ministerie van infrastructuur en waterstaat. Het onderzoek is hierin de eerste stap en is bedoeld om voor een afgebakend gebied opgaven, belangen en belanghebbenden in kaart te brengen. Daarom is het belangrijk dat u zich bij het onderzoeksteam bekend maakt als u een belang hebt in de Olburgerwaard. Eigenaren, gebruikers of belangengroepen die hun initiatief of project willen inbrengen, kunnen deze tot en met 28 oktober 2020 melden op de website van de provincie Gelderland.

Aanmelden en meer informatie

Kijk voor meer informatie over het MIRT-onderzoek op www.gelderland.nl/MIRT-HFO. Hier kunt u zich ook aanmelden als belanghebbende. De onderzoekers gaan dan eind dit jaar het gesprek met u aan. Het eindrapport van het onderzoek is naar verwachting medio 2021 beschikbaar.