Onderzoek over afval in inwonerpanel half juni

Begin mei berichtten wij u dat 10 mei 2019 een nieuw onderzoek online zou komen via www.bronckhorstspreekt.nl over mogelijke aanpassingen in het inzamel- en tariefsysteem voor afval. We hebben nog wat meer tijd nodig om alle informatie die hierbij komt kijken op een rij te zetten. De verwachting is dat het onderzoek half juni online komt. U hoort hierover dan weer van ons.