Online infoavond over landschap en windenergie

U bekijkt een pagina uit het archief 20-01-2021

Bronckhorst gaat aan de slag om lokale voorwaarden voor windmolens op te stellen. Tijdens online bijeenkomsten praten experts en (ervarings)deskundigen u bij over de thema’s participatie, landschap en gezondheid. Op 21 januari 2021 is de tweede expertavond. U wordt van 19.30 tot 21.30 uur bijgepraat over het thema landschap en windenergie.

Programma

  • 19.30 uur Opening door Eric de Kruik (namens de gemeente)
  • 19.45 uur Presentatie door Dirk Oudes, onderzoeker Landschapsarchitectuur bij Wageningen Universiteit, over duurzame energielandschappen in Nederland
  • 20.15 uur Presentatie door Frank Stroeken, landschapsarchitect bij adviesbureau Wing, over windenergie in relatie tot de leefomgeving
  • 20.45 uur Presentatie door Els Romeijn, adviseur Erfgoed en Ruimte bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, over de wisselwerking tussen erfgoed en windenergie
  • 21.30 uur Afsluiting

De bijeenkomst is online via een interactief webinar. U krijgt een stand van zaken op de thema’s en kunt vragen stellen (via chat) over de presentaties.

Hoe werkt het?

U kon zich tot 20 januari 2021 aanmelden. De expertavonden worden opgenomen, zodat u deze ook later terug kunt kijken. Op 10 februari 2021 staat het thema gezondheid centraal.

Hoe verder?

In dit brede proces komen we tot een voorstel aan de gemeenteraad voor lokale voorwaarden voor windenergie vanaf 2022. Meer informatie vindt u op www.bronckhorst.nl/windenergie.