Ontwerp nieuwe inrichting drie straten Bloemenbuurt Zelhem bekend

U bekijkt een pagina uit het archief 10-01-2022

ProWonen investeert fors in de woningen in Dahlia-, Zonnebloem-, Zinnia- en Asterstraat in Zelhem door de woningen te verduurzamen. Wij sluiten daarbij aan en knappen deze straten op om zo de leefbaarheid en samenhang in de wijk te versterken.

Het ontwerp kwam samen met bewoners tot stand. Ze konden in mei hun reactie geven op twee ontwerpen; één ontwerp met relatief veel parkeren en weinig groenstroken en één ontwerp met relatief veel groenstroken en weinig parkeren. Naar aanleiding van de reacties is gekozen voor het ontwerp met zoveel mogelijk parkeren en zijn er diverse aanpassingen op dat eerste ontwerp gedaan. Het aangepaste ontwerp is vervolgens besproken met de klankbordgroep.

Planning

De planning is om in het eerste kwartaal van 2022 een aannemer te selecteren en in het tweede kwartaal van 2022 te starten met de uitvoering. Natuurlijk worden de straten niet allemaal tegelijk op gebroken. Daarnaast wachten we tot ProWonen de werkzaamheden heeft afgerond. Zodra de uitvoering in Dahlia-, Zonnebloem- en Zinniastraat start, brengen we de bewoners en de omgeving op de hoogte. De uitvoering in de Asterstraat volgt later.

Mogelijk groter gebied door subsidie

Door de aanvraag van een subsidie is ons streven om het gebied tegelijkertijd wat te vergroten. We willen bijvoorbeeld onderzoeken of we de rijbaan van de Papaverstraat kunnen veranderen zodat parkeren op de rijbaan veiliger kan. Dit verlicht de parkeerdruk in de overige straten. In januari 2022 wordt duidelijk of we in aanmerking voor de subsidie komen en dit mee kunnen nemen.

Ontwerp en meer informatie  

Meer informatie en het definitieve ontwerp vindt u op www.bronckhorst.nl/vierstratenbloemenbuurt.