Opening Coronabank voor maatschappelijke organisaties

U bekijkt een pagina uit het archief 11-08-2020

De gemeente ontvangt van de provincie Gelderland een bedrag van €101.000,- voor acute noodhulp aan instellingen en organisaties die door de coronacrisis in de financiële problemen komen. B en w hebben besloten €53.000,- te verdelen onder dorps- en buurthuizen en culturele instellingen en organisaties met liquiditeitsproblemen. Daarnaast storten we €48.000,- in een zogenaamde ‘Coronabank’. Verenigingen en organisaties kunnen hier een aanvraag indienen voor financiële hulp of ondersteuning om een toekomstbestendige vereniging of organisatie te blijven.

Aanvraag Coronabank

Vanaf 1 september kunnen verenigingen en organisaties die te maken hebben met (financiële) problemen als gevolg van de coronamaatregelen, een aanvraag doen voor financiële compensatie en/of ondersteuning. Verenigingen krijgen eind augustus een mail van ons met de aanvraagprocedure. Bij de aanvraag moeten ze aangeven wat het verschil is in de inkomsten en uitgaven ten opzichte van de jaarrekening 2019 en aantonen wat ze zelf doen en/of hebben gedaan om de tekorten te dekken. De minimale financiële hulp per vereniging of organisatie bedraagt €150,-.

Snelle hulp

Het doel van deze verenigingssteun is om gericht financiële noodhulp te kunnen bieden aan de Bronckhorster samenleving. Ontmoeting blijft belangrijk en daarvoor zijn maatschappelijke ontmoetingsplekken nodig. De hoogte van het noodfonds is gebaseerd op het inwoneraantal van onze gemeente. De provincie wil wel weten waar het geld naartoe gaat, maar gemeenten mogen zelf bepalen welke verdeling zij maken. Wij kiezen voor snelle ondersteuning van organisaties met sociaal maatschappelijke activiteiten die aangegeven hebben dat ze het moeilijk hebben.

Verdeling budget

Er is gekozen voor een verdeling van €53.000,- acute financiële hulp en €48.000,- voor financiële hulp en ondersteuning voor overige verenigingen en organisaties met problemen als gevolg van de coronamaatregelen. Van de acute financiële hulp gaat er €15.000,- naar dorpshuizen, €17.000,- naar zwembaden, €15.000,- naar culturele organisaties met acute liquiditeitsproblemen en €6.000,- naar particuliere sportaccommodaties.