Opheffing ondergrondse containers Banninkstraat, Hengelo

De ondergrondse restafvalcontainer en GFT-zuil voor de Banninkhof aan de Banninkstraat in Hengelo veroorzaken overlast. Samen met de Vereniging van Eigenaren Banninkhof hebben wij alternatieven onderzocht. De bewoners kozen voor het wegbrengen van hun afval naar de containers aan de Sterrenweg. Daarmee kunnen de ondergrondse containers verwijderd worden. Een kleine groep andere inwoners van Hengelo maakt ook gebruik van de containers bij de Banninkhof. Ook voor hen is er op korte afstand een alternatieve container beschikbaar.

Reageren

Als u het niet eens bent met dit besluit, dan kunt u binnen zes weken na bekendmaking van dit besluit bezwaar maken. Hoe dit moet kunt u lezen op www.bronckhorst.nl/bezwaar