Oproep voor ‘Vrijwilliger van het jaar 2021’

Ook dit jaar zetten we vrijwilligers die zich onderscheiden door hun activiteiten in Bronckhorst graag in het zonnetje met de verkiezing ‘Vrijwilliger van het jaar’. Tot 15 december 2021 kunnen personen of groepen aangemeld worden. De bekendmaking van de vrijwilliger van het jaar is tijdens de nieuwjaarsreceptie op woensdagavond 12 januari 2022. Hoe de nieuwjaarsreceptie er uit gaat zien, hangt af van de coronasituatie en is nog niet bekend. 

Dit jaar is het vrijwilligerswerk wellicht anders verlopen dan normaal. Vooral het directe contact met mensen was niet altijd mogelijk. Maar juist in deze tijd zijn mensen die klaarstaan voor een ander onmisbaar. Kent u iemand die echt het verschil maakt? Die het verdient om eens in het zonnetje te worden gezet? Meld hem, haar of een hele groep dan aan als vrijwilliger van het jaar 2021!

Grote waardering voor vrijwilligerswerk

“Er zijn in de hele gemeente ontzettend veel goede vrijwilligersinitiatieven. Elke vrijwilliger is belangrijk en de benoeming is zodoende een symbolische prijs, de verkozen vrijwilligers representeren alle vrijwilligers”, aldus wethouder Evert Blaauw. Met de verkiezing ‘Vrijwilliger van het jaar’ laat de gemeente z’n grote waardering blijken voor het vrijwilligerswerk. Vrijwilligerswerk is van groot belang voor heel veel mensen in Bronckhorst.

Aanmelden kan vanaf nu weer

Aanmelden van een vrijwilliger of groep die de bijzondere titel van ‘Vrijwilliger van het jaar’ verdient, kan vanaf nu weer via het digitale aanmeldformulier op www.bronckhorst.nl/vrijwilliger. De 'Vrijwilliger van het jaar 2021' ontvangt naast de eretitel een geldbedrag van € 250,-. Als de eretitel naar een vrijwilligersgroep gaat dan ontvangt deze een geldbedrag van € 500,-. De andere twee genomineerden krijgen een oorkonde en € 100,-.

Jury selecteert drie genomineerden

Een jury selecteert drie genomineerden uit alle aanmeldingen en kiest uit deze drie een winnaar. De jury let daarbij op de werkzaamheden die zijn verricht, het belang van de activiteiten en het aantal keren dat iemand is aangemeld.

Voorwaarden voor nominatie

Ook als er al eens een vrijwilliger van een vereniging of groep is aangemeld of genomineerd, is het geen probleem om nogmaals een vrijwilliger aan te melden. Er zijn wel enkele voorwaarden verbonden aan de nominatie van vrijwilligers voor de titel:

  • vrijwilligers moeten actief zijn in georganiseerd verband, bijvoorbeeld bij stichtingen of verenigingen, bij professionele organisaties of bij religieuze organisaties die zich inzetten voor maatschappelijke ondersteuning.
  • ook kunnen inwoners van andere gemeenten die in Bronckhorst vrijwilligerswerk doen, aangemeld worden.
  • individueel vrijwilligerswerk (zoals mantelzorg) komt niet in aanmerking, maar de overkoepelende organisaties (die zich bijvoorbeeld inzetten voor mantelzorgers) wel.
  • vrijwilligerswerk op het gebied van politiek komt niet in aanmerking.
  • personen die in het verleden een Koninklijke onderscheiding of het ereburgerschap hebben ontvangen, kunnen niet meedingen naar de titel.

Vorig jaar werd Riek Klein-Reesink Willemsen uit Hummelo vrijwilliger van het jaar.