P10 wil heffingskorting sociale woningbouw voor heel Nederland

Logo P10

Marianne Besselink pleit namens de P10-gemeenten in een brief aan de Tweede Kamer voor een heffingskorting voor woningcorporaties op nieuwbouwwoningen. Het kabinet stelde onlangs voor om een dergelijke heffingskorting van € 25.000,- per betaalbare sociale huurwoning in te voeren in de tien woningmarktregio’s met de hoogste gemiddelde WOZ-waarde. Hierdoor zouden onder andere de P10-gemeenten buiten de boot vallen en ‘dit komt de leefbaarheid op het platteland niet ten goede’, aldus Besselink. Daarom zou deze verhuurderheffing voor heel Nederland moeten gelden. Lees verder voor de brief aan de Tweede Kamer.

Bijlage(n)