Penningmeester van een vereniging, Dbo of welzijnsorganisatie?

U bekijkt een pagina uit het archief 09-08-2022

Het aanvraagformulier voor onze waarderingssubsidie en participatiesubsidie voor 2023 staan vanaf nu weer op www.bronckhorst.nl/subsidieswelzijnensport. U kunt hiermee, namens uw DBO, muziekvereniging, sportclub, Oranjevereniging, jongerenvereniging of gehandicaptensportvereniging bij ons een subsidieverzoek indienen voor uw jeugdleden tot 18 jaar.

Ook de welzijnsorganisaties die jaarlijks een participatiesubsidie ontvangen voor de activiteiten die zij organiseren voor inwoners die (tijdelijk) minder kunnen deelnemen in de samenleving kunnen vanaf nu weer een subsidieverzoek indienen.

Bent u penningmeester van een DBO, vereniging of welzijnsorganisatie? Vraag de subsidie voor 1 oktober 2022 aan!