Penningmeester van een vereniging, Dbo of welzijnsorganisatie?

Het aanvraagformulier voor de waarderingssubsidie 2021 en de participatiesubsidie staan vanaf nu weer op de pagina subsidies Dbo's, welzijn en sport. U kunt, namens uw muziekvereniging, sportclub, oranjevereniging, jongerenvereniging of gehandicaptensportvereniging bij ons een subsidieverzoek indienen voor uw (jeugd)leden. Ook de welzijnsorganisaties die jaarlijks een participatiesubsidie ontvangen voor de activiteiten die zij organiseren voor inwoners die (tijdelijk) minder  kunnen deelnemen in de samenleving kunnen vanaf nu weer een subsidieverzoek indienen. Hou onze website in de gaten en vraag de subsidie voor 1 oktober 2020 aan!