Penningmeester van vereniging?

Vraag subsidie aan voor uw jeugdleden! Het aanvraagformulier voor onze waarderingssubsidie 2020 staat weer op de pagina subsidie voor vereningingen. Hiermee kunt u, namens uw muziekvereniging, sportclub, oranjevereniging, jongerenvereniging of gehandicaptensportvereniging bij ons een subsidieverzoek indienen voor uw jeugdleden tot 18 jaar. Vraag de subsidie voor 1 oktober 2019 aan!