Plan van aanpak voor schonere milieuparkjes

U bekijkt een pagina uit het archief 26-01-2022

Bronckhorsters scoren bovengemiddeld op het gebied van afvalscheiding en de vermindering van de hoeveelheid restafval. Een mooie prestatie waar de gemeente trots op is. Doordat u uw afval goed scheidt, maakt u intensief gebruik van de ondergrondse containers op de milieuparkjes.

Helaas treffen we ook zaken op de milieuparkjes aan die er niet thuishoren. Onder meer vuilniszakken of dozen naast de containers, maar ook grofvuil of bouwafval. Vervelend voor buurtbewoners die overlast van bijplaatsingen en extra verkeer in de buurt bij ons meldden, en kostbaar voor ons om op te ruimen. De gemeente en Circulus-Berkel gingen aan de slag om oplossingen te zoeken en maakten hiervoor een plan van aanpak voor schonere milieuparkjes. 

Onderzoek

We hebben eerst onderzocht hoe de milieuparkjes opgeruimder kunnen blijven. De meldingen zijn in kaart gebracht en we bekeken of de inrichting en het ledigen van de milieuparkjes beter kan. Ook zijn gesprekken gevoerd met buurtbewoners. Verder namen we de aanpak in andere gemeenten onder de loep. Sinds corona zijn intrede deed en we veel thuis waren, is in Nederland op grote schaal online besteld en thuisbezorgd, wat veel extra verpakkingsafval veroorzaakte. Daarnaast wordt er meer afval bij onze milieuparkjes gebracht sinds inwoners zelf hun grijze afval wegbrengen en milieuparkjes zijn uitgebreid met containers voor luier- en PMD afval. Het aantal meldingen over de milieuparkjes verdubbelde in het eerste helft half jaar van 2021 (566) zelfs nog ten opzichte van heel 2020 (529 meldingen).

Schoon, heel, veilig en lediging in orde

Voor een goede aanpak is een aantal voorstellen gedaan. In Bronckhorst zijn in totaal 65 milieuparkjes (de ene locatie heeft wel meer containers en is daarmee groter dan een andere). Als uitgangspunt voor de parkjes hebben we nu afgesproken dat ze in basis schoon, heel en veilig moeten zijn en de lediging in orde hoort te zijn. De afgelopen tijd wordt op een aantal locaties al vaker geledigd en zijn hedera haagjes geplaatst om verwaaien van zwerfvuil te voorkomen. Deze maatregelen leidden inmiddels tot een flinke vermindering van het aantal meldingen over de milieuparkjes. De komende tijd worden de afbeeldingen op de inworpzuilen nog verbeterd en de inzamelfrequentie nog verder aangepast. We onderzoeken ook of te achterhalen is wie afval bijplaatst. Het is niet toegestaan en er staat een boete op.

Verder constateerden we dat er tien locaties zijn waar de afgelopen periode meer dan 10 meldingen per kwartaal over binnenkwamen. Dit zijn de locaties: Kerkstraat/Drempt, Kastanjelaan en Het Karspel/Hengelo, Keppelseweg Hummelo, Pastoor Thuisstraat/Keijenborg, H.Addinkstraat/Steenderen, De Bleek en Hoetinkhof/Vorden en de Stikkenweg en Stationsplein/Zelhem. De overlast op deze parkjes komt veelal door het intensieve gebruik en daardoor regelmatig volle containers. Om dit capaciteitsprobleem op te lossen, komen er extra containers. In totaal gaat het om 6 extra PMD containers en 5 extra restafvalcontainers. De planning is dat deze er voor de zomer staan.

De kosten van de genoemde maatregelen worden opgevangen binnen de beschikbare budgetten voor afvalinzameling.

De maatregelen om de overlast te beperken zijn zoals aangegeven deels al uitgevoerd. We verwachtten dat de uitvoering van alle maatregelen rond de zomer is afgerond.