Plannen voor drie zonneparken

Bronckhorst wil in 2030 energieneutraal zijn. Daarom zetten we, naast het stimuleren van energiebesparing en zon op het dak, zoveel mogelijk in op de opwek van duurzame energie. Plannen voor drie nieuwe zonneparken, één in Vorden en twee in Halle, dragen bij aan deze duurzame doelstellingen.

Wethouder Paul Hofman van duurzaamheid: “Om te zorgen voor het klimaat van morgen, moeten we met elkaar het gebruik van fossiele brandstoffen drastisch omlaag brengen. We verbruiken steeds meer energie en dus moeten we versneld op zoek naar alternatieve energiebronnen. Deze zonneparken dragen bij aan onze energiedoelstellingen en passen binnen de kaders van de Verrijkte Routekaart Energieneutraal Bronckhorst 2030. We willen ook dat de eigen duurzame energie en de inkomsten grotendeels in de Achterhoek blijven. Zo kunnen onze inwoners profiteren van de energie die we hier zelf opwekken.”

Halle

Initiatiefnemers Green Energy Development en de Agem willen aan de Molenweg en de Nijmansdijk twee zonneparken van elk ongeveer 2 ha. aanleggen. Het park aan de Molenweg levert jaarlijks voor ongeveer 845 huishoudens groene energie. Bij het park aan de Nijmansedijk gaat het om ongeveer 800 huishoudens. Omwonenden kunnen meeprofiteren door te investeren in de zonneweide. B en w zijn van plan een omgevingsvergunning te verlenen voor de aanleg van de zonneparken.

Green Energy Development zorgt voor de aanleg en de exploitatie. Agem zorgt ervoor dat omwonenden worden betrokken bij het opstellen van de parken en biedt hun de mogelijkheid om mee te profiteren, door bijvoorbeeld (deel-) eigenaar te worden van de zonneparken. Agem ontwikkelde daarvoor een participatietraject. Door de aanleg van de zonneparken worden intensief bemeste maisakkers omgezet naar terreinen waar groene energie wordt geleverd. De biodiversiteit wordt vergroot en er is veel aandacht voor de landschappelijke inpassing. Hierbij wordt rekening gehouden met de wensen vanuit de buurt.                                                                                

Nadat de officiële aanvraag voor een omgevingsvergunning is ontvangen komt er een ontwerpvergunning. Deze wordt ter visie gelegd voor inspraak voor iedereen. De planning is dat de vergunning in oktober in werking is. Daarna kan de initiatiefnemer starten met de SDE-subsidieaanvraag.

Vorden

De gemeente stelt het terrein van de oude zuivering aan Het Hoge 65 in Vorden, naast de Baakse Beek, beschikbaar voor de ontwikkeling van een zonnepark. De Energie Coöperatie Vorden geeft aan hier interesse in te hebben. Het terrein biedt ruimte aan ongeveer 700 panelen. Het terrein staat al jaren leeg en heeft op dit moment geen functie. Het is verhard en grotendeels omringd door groen en leent zich daarom uitstekend voor een klein zonnepark. De gemeente blijft eigenaar van het terrein en geeft de grond in erfpacht uit.