Planning aanpak N330 gewijzigd

U bekijkt een pagina uit het archief 21-10-2020

De Provincie Gelderland is momenteel bezig met grootschalige werkzaamheden aan de provinciale weg N330 te vernieuwen tussen Zelhem en Varsseveld. Door leveringsproblemen hebben sommige van deze werkzaamheden vertraging opgelopen, waardoor de planning nu is aangepast. De werkzaamheden binnen de bebouwde kom van Halle worden in een andere volgorde dan gepland uitgevoerd

Werkzaamheden Zelhem – Halle (Fase 2)

Fase 1, de werkzaamheden tussen Halle en Varsseveld, is inmiddels gereed. Op 28 september zijn de werkzaamheden tussen Zelhem en Halle (Fase 2) gestart. De provincie brengt een beschermlaag aan op het asfalt (sealen) en richt de kruising Halle-Heideweg opnieuw in. Halle blijft bereikbaar vanuit Varsseveld. Naar verwachting zijn de werkzaamheden op 16 oktober 2020 afgerond

Werkzaamheden Halle

De rioolwerkzaamheden en het gelijktijdig vervangen van het asfalt in de kom van Halle (fase 3, 4 en 5) zijn uitgesteld tot januari 2021. Mede vanwege corona kunnen de leveranciers van de bouwmaterialen eerder gemaakte afspraken niet op tijd nakomen. Daarom start aannemer KWS medio of eind oktober eerst met de voorbereidende werkzaamheden voor het afkoppelen van hemelwater op particuliere grond. Hiervoor moet in de grond gegraven worden, veelal door tuinen en opritten. Dit alles gebeurt uiteraard in goed overleg met de eigenaren van de grond. De trottoirs en rijbanen blijven tijdens deze werkzaamheden intact.

Voordelen

Dat ieder nadeel ook zijn voordelen kan hebben, blijkt hier maar weer eens. Door de gewijzigde planning is de weg door Halle gedurende de feestdagen gewoon begaanbaar. En omdat de graafwerkzaamheden op particulier terrein nu in de winter plaatsvinden krijgen planten, die hiervoor tijdelijk moeten wijken, een betere kans om in het voorjaar weer aan te slaan.

Meer informatie

Voor meer informatie over deze werkzaamheden kijkt u op de onze speciale N330-pagina. Tevens kunt u voor vragen contact opnemen met de Provincie Gelderland via provincieloket@gelderland.nl of telefoon 026 359 99 99. Raadpleeg ook hun website: www.gelderland.nl/N330-Zelhem-Varsseveld.