Praat u mee over een ander kostensysteem voor afvalinzameling?

U bekijkt een pagina uit het archief 19-02-2019

Wij nodigen inwoners uit om mee te praten over de herziening van kosten en tarieven van de afvalinzameling in Bronckhorst. U scheidt uw afval goed en dat is belangrijk voor een duurzame samenleving. Afval kan opnieuw gebruikt worden en dat zorgt voor een schoner milieu. De kosten van de afvalverwerking stijgen echter en onze afvalinkomsten lopen terug. Om de goede resultaten voort te zetten en tegelijk inkomsten en uitgaven in evenwicht te brengen, willen wij samen met u in gesprek over een toekomstbestendig plan voor afvalinzameling.

Onderzoek via inwonerpanel

Binnenkort start een onderzoek onder de deelnemers van het inwonerpanel Bronckhorst Spreekt. Bent u geïnteresseerd in de enquête, maar nog geen deelnemer van het inwonerpanel? U kunt zich aanmelden via www.bronckhorstspreekt.nl (deelname is gratis). In april houden we ook een bijeenkomst voor inwoners. Hierover volgt nog meer informatie. De bedoeling is dat er vanaf 2020 een aangepast tariefsysteem ingaat.

Voorzieningen voor afvalscheiding

De kosten voor de inzameling van het huishoudelijk afval betaalt iedereen via de jaarlijkse afvalstoffenheffing. Naast een vastrecht is er een variabel tarief dat afhankelijk is van de inhoud van de grijze en groene containers en het aantal keren dat ze worden geleegd. Hiermee beïnvloedt u zelf de kosten van de afvalinzameling. Als u goed scheidt of weinig afval hebt, betaalt u minder.
Wij bieden een groot aantal voorzieningen voor afvalscheiding. Denk aan de inzamelwagens die hun routes moeten rijden, milieuparkjes, de oranje container en de BEST-tas. Deze voorzieningen betalen we uit de inkomsten van de afvalstoffenheffing.
In 2018 ontstond echter een tekort op de afvalstoffenheffing van ruim € 500.000,- Dit tekort is nu gedekt uit de algemene reserve. Een ander (tarief)systeem is nodig om kostendekkend te kunnen werken.