Principemedewerking vergunningprocedures bouwplannen TenneT

U bekijkt een pagina uit het archief 10-08-2021

Op de locatie Rouwenoordseweg 12 in Hummelo (hoogspanningsstation van TenneT) is het plan om een opslaghal en opleidingscentrum te bouwen. Om de omgevingsvergunning voor de opslaghal in procedure te mogen brengen, vragen b en w de gemeenteraad om een ‘verklaring van geen bedenkingen’ (vvgb) af te geven. TenneT, de initiatiefnemer, kiest voor een uitgebreide Wabo procedure.

Via de uitgebreide Wabo procedure worden alle onderdelen (ruimtelijke ordening, bouwen en milieu) verwerkt in één vergunning. Zodra de gemeenteraad een verklaring van geen bedenkingen heeft afgegeven wordt de ontwerp-omgevingsvergunning ter inzage gelegd. Voor het opleidingscentrum volgt de aanvraag omgevingsvergunning en verzoek voor vvgb aan de gemeenteraad in een later stadium.  

Tijdens de terinzagelegging hebben belanghebbenden de mogelijkheid om te reageren. Deze zienswijzen wegen b en w mee in het besluit. Als de omgevingsvergunning definitief is verleend kan de bouw op deze locatie beginnen.