Raad van State laat bestemmingsplan Landelijk gebied Bronckhorst in stand

In 2017 hebben we een nieuw bestemmingsplan voor het landelijke gebied opgesteld, om u eenduidigheid in de regelgeving te kunnen bieden. In het plan zijn drie eerdere bestemmingsplannen samengevoegd en inwoners, belangenorganisaties en bedrijven waren nauw betrokken bij de planvorming. Met de laatste uitspraak van de Raad van State van 19 februari 2020 op een bezwaar van de Gelderse milieu- en natuurvereniging en Vereniging tot behoud van Natuurmomenten is het plan op enkele kleine aanpassingen na nu goedgekeurd.

We gaan met de aanpassingen aan de slag. Deze hebben betrekking op de stikstofproblematiek en de bescherming van de kernkwaliteiten van NL De Graafschap. Voor één locatie wachten we nog op een uitspraak, maar die haalt naar verwachting het plan niet onderuit. Het plan is al in werking getreden.

Kernkwaliteiten NL De Graafschap

Binnen NL De Graafschap liggen verschillende soorten agrarische percelen. Ondernemers met ontwikkelingsplannen in het gebied mogen de kernkwaliteiten van het landschap niet aantasten. In het plan is de bescherming onvoldoende geregeld volgens de Raad van State. Voor ondernemers met de bestemming Agrarisch moeten wij hiervoor in het plan een regeling treffen. De gemeenteraad moet hierover vóór 10 juni 2020 een besluit nemen. Voor twee andere soorten agrarische percelen heeft de Raad van State hierin zelf al voorzien. 

Stikstof

Hier gaat het om een technische aanpassing van onze uitleg wat een toename van stikstofemissie en stikstofdepositie (uitstoot en neerslag) is.