Raad vergadert op 7 november over begroting 2020

Foto van de raad in vergadering

Op 7 november 2019 vergadert de gemeenteraad in de raadzaal van het gemeentehuis over de begroting 2020. De openbare vergadering begint om 17.00 uur. U bent van harte welkom om de vergadering bij te wonen.

Op 17 en 22 oktober las u op deze gemeentepagina’s over de gemeentebegroting 2020. Als eerste lichtten b en w hun plannen voor de komende tijd toe en een week later gaven de in de gemeenteraad vertegenwoordigde politieke partijen hun mening over de begrotingsvoorstellen van b en w. Tijdens de raadsvergadering op 7 november a.s. wordt de begroting behandeld. De vergadering is om 17.00 uur (afwijkende tijd) in de raadzaal in het gemeentehuis. U bent van harte welkom om deze bijeenkomst bij te wonen!

Met de publicaties gaven wij u een beknopt inzicht in de begroting van uw gemeente. De begroting 2020 is tijdens onze openingstijden in z’n geheel in te zien bij de publieksbalie in het gemeentehuis. Ook kunt u deze raadplegen op de pagina 'De financiën'. Verder spreekt de raad over de Tweede Tussenrapportage. Deze geeft inzicht in onze financiën over de eerste acht maanden van dit jaar en een doorkijk naar het jaarresultaat 2019 (waar komen we op uit).

Meer info

Informatie en inspreken

Voor alle informatie over de onderwerpen die besproken worden verwijzen we u naar de pagina 'Vergaderingen gemeenteraad'.

U kunt tijdens deze vergadering niet inspreken. Inspreken kan alleen tijdens een commissievergadering. Hoe dit werkt leest u op de pagina 'Inspreken bij openbare vergaderingen'.

Live meekijken bij de vergaderingen

Wilt u de vergaderingen van de gemeenteraad en de raadscommissies volgen? Maak dan gebruik van de app 'SLiMvergaderen'. De app is beschikbaar voor de iPad (iOS) en voor Android tablets. U kunt de app gratis downloaden.

U kunt in deze app niet alleen live meekijken, u kunt een vergadering ook geheel of per onderwerp terug kijken. Ook de bij een agendapunt behorende documenten kunt u eenvoudig inzien.

Heeft u geen iPad of tablet?

De raads- en commissievergaderingen zijn ook via onze website live te volgen en terug te kijken. Dat kan via onderstaande link.