Raad vergadert over begroting

Op 28 oktober 2020 om 20.00 uur is een commissievergadering van de raadsfracties over de begroting 2021. Op 5 november 2020 om 17.00 uur behandelt de raad de begroting voor 2021 en de meerjarenbegroting die een doorkijk geeft naar 2024.