Raad wijzigt voorstel VO school Vorden

De raad besloot het voorstel van b en w aan te passen met een amendement van GBB, VVD, GroenLinks, CDA, PvdA, CU/SGP (tegen: D66). Zij spreken hiermee de intentie uit het voortgezet onderwijs in Vorden te willen behouden. Voorwaarde is dat een onafhankelijk bureau voor april 2020 aannemelijk maakt dat de visie van het Kompaan College inderdaad voor meerdere jaren 400 leerlingen kan trekken voor de Vordense school. Met of zonder een fysieke combinatie met de sporthal. 

Ook wil de raad realistisch en passend investeren in een schoolgebouw en sporthal. Zij geven b en w de opdracht de consequenties in kaart te brengen qua locatie en kosten voor een aantal scenario’s. Deze scenario’s zijn:

  • Een nieuw schoolgebouw in combinatie met nieuwe sporthal op de Almenseweg
  • Een nieuw schoolgebouw op de huidige locatie op Het Hoge, en renovatie of nieuwbouw van de sporthal op de huidige locatie op Het Jebbink
  • Een nieuw schoolgebouw op de huidige locatie op Het Hoge met behoud van de sporthal in de huidige staat op de huidige locatie op Het Jebbink
  • Renovatie van het huidige schoolgebouw op Het Hoge

De raad wil hiervoor in april 2020 de kosten in beeld hebben om in het voorjaar een scenariokeus te kunnen maken en de kosten in de perspectiefnota af te kunnen wegen.

Ook is er de wens bij nieuwbouw duurzaam te bouwen. De raad spoort het Kompaan hiervoor aan op zoek te gaan naar externe financiering.