Raadsvergadering 2 juli 2020 is digitaal

U bekijkt een pagina uit het archief 03-07-2020

Vorige week was nog niet helemaal zeker of de raadsvergadering van 2 juli digitaal zou plaatsvinden. Inmiddels is duidelijk dat dit wel geval is. De digitale raadsvergadering begint die avond om 20.00 uur.

 Op de agenda staat onder andere:

  • Voortgezet onderwijs VO Vorden
  • Uitwerking motie 12-2, Feitenonderzoek kosten afvalinzameling
  • Deelname in coƶperatie De Marke
  • Stand van zaken coronasituatie en -maatregelen in Bronckhorst

Kijk voor meer informatie deze vergadering op de pagina 'De raad vergadert op 2 juli 2020'.

U kunt de vergadering live volgen via de pagina 'Gemeenteraad'.