Reageren op concept woonbeleid Bronckhorst

Het concept woonbeleid ligt t/m 29 mei 2019 ter inzage. Hier kunt u de digitale versie bekijken. Wilt u reageren? Dan kunt u uw zienswijze digitaal of schriftelijk indienen bij het college van burgemeester en wethouders. Digitaal kan dit via info@bronckhorst.nl.

Ruimte voor wonen

De gemeente startte eind 2018 met het aanpassen van haar woonbeleid. Dit was nodig, omdat de druk op de woningmarkt groot is en de huizen de komende jaren op andere vormen van (duurzame) energie over moeten. Hoewel wij nog steeds  rekening houden met de bevolkingsontwikkeling en de effecten daarvan op lange termijn, focussen wij niet alleen meer op het aantal woningen.

Meer mogelijkheden

Met het nieuwe beleid willen wij de komende jaren meer ruimte bieden aan goede plannen die aansluiten bij de concrete woonbehoefte. Aanpassing van bestaande woningen en ander vastgoed heeft daarbij prioriteit, maar ook zijn er mogelijkheden voor onder andere woningsplitsing en vernieuwende collectieve woonvormen (zoals hofjeswonen en tiny houses). Ook het benutten van leegstaande panden voor woningen behoort tot de mogelijkheden, net als het herbestemmen van monumenten. Andere belangrijke thema’s in het woonbeleid zijn de combinatie van wonen en zorg en het verduurzamen van woningen.

Over het nieuwe beleid dachten inwoners, organisaties en bedrijven mee. Hun bijdragen zijn verwerkt in de lokale woonvisie “Ruimte voor wonen in Bronckhorst”.

Woonbeleid definitief

Alle binnengekomen reacties worden gewogen. Dit leidt mogelijk tot aanpassingen. Het definitieve woonbeleid behandelt de gemeenteraad in de vergadering van 18 juli.
Vanaf september nemen we nieuwe aanvragen op het gebied van wonen in behandeling.