Regeling Delta loopt af, gemeente neemt uitvoering Wsw over

U bekijkt een pagina uit het archief 01-01-2020

De gemeente Bronckhorst voert vanaf 1 januari 2020 de Wet sociale werkvoorziening (Wsw) zelf uit. Vanaf eind 2019 nemen we de begeleiding van de Wsw-medewerkers die onder deze wet vallen al over van werkbedrijf Delta Werkt, dat na dit jaar ophoudt te bestaan.

De begeleiding wordt verzorgd door de consulenten van onze sociale teams. Zij zijn ook het eerste aanspreekpunt voor de ondernemers waar Wsw-medewerkers gedetacheerd zijn. Administratieve taken zoals de salarisadministratie, verzuim, cao-zaken blijven tot 1 januari 2020 bij Delta. Tot 1 januari blijven de medewerkers ook in dienst van Delta. Daarna is de gemeente eindverantwoordelijk en zal het werkgeverschap voor iedereen goed regelen. Bent u een werkgever die een Bronckhorster Wsw-medewerker passend werk biedt en heeft u vragen over de overgang van de werkzaamheden van Delta naar de gemeente? Neemt u dan contact op met ons sociaal team en vraag naar Linda Huntink of Christine Eggink.

Meer info

De Wsw biedt mensen met een arbeidshandicap een passende werkplek in een zo regulier mogelijke, aan de arbeidshandicap aangepaste, werkomgeving. Vanaf 2015 is instroom in de Wsw in zijn huidige vorm en voorwaarden niet meer mogelijk. In plaats daarvan regelt onze gemeente binnen de kaders van de Participatiewet beschut werk. Lees er meer over op de pagina 'Hulp bij een arbeidsbeperking'.