Rookmelders in huis verplicht vanaf 1 juli 2022

Denkt u dat u ’s nachts wakker wordt van de rook die vrijkomt bij een brand? Overdag kunt u rook ruiken. Maar ‘s nachts niet! In uw slaap ruikt u namelijk minder goed. Hierdoor wordt u niet wakker van rook. Waar u wél wakker van wordt, is het geluid van een rookmelder. Een rookmelder slaat alarm als er brand is, zodat u tijdig en veilig kunt vluchten.

Rookmelders om levens te redden

“Vanaf 1 juli 2022 is het verplicht om op iedere verdieping van uw woning minimaal één werkende rookmelder te hebben hangen, bij voorkeur in de vluchtroute”, vertelt Dick de Vries, districtscommandant van Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland (VNOG). “Deze verplichting bestaat al langer voor nieuwbouwhuizen, maar de regelgeving geldt binnenkort ook voor bestaande bouw. Het invoeren van deze nieuwe wet heeft als doel levens te redden."  

Gelukkig hebben de meeste mensen al één of meerdere rookmelders in hun woning, zo blijkt uit regionaal onderzoek van de Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland. “Zo'n 85% van de inwoners in onze regio heeft al rookmelders hangen en bijna driekwart van hen test de rookmelder regelmatig", aldus Leonie Webbink, gedragspsycholoog bij VNOG.

Hoeveel rookmelders heb ik nodig?

We hebben steeds meer elektrische apparaten in huis, waardoor het risico op brand toeneemt. Daarom is het belangrijk om stil te staan bij uw eigen brandveiligheid. Naast het nemen van de maatregelen om brand te voorkomen is snelle alarmering bij brand cruciaal. Rookmelders zorgen hiervoor. Er worden 3 veiligheidsniveaus gehanteerd: voldoende, beter en best. Het veiligheidsniveau voldoende houdt in dat u ten minste één werkende rookmelder hebt hangen op iedere verdieping in de vluchtroute. Vaak is dat de hal of de overloop. U bent nog beter beschermd wanneer er ook rookmelders worden opgehangen in de slaapkamer. Voor de beste veiligheid plaatst u ook rookmelders in alle overige ruimten waar brand kan ontstaan.

Veilig vluchten bij brand

Daarnaast is het belangrijk dat u veilig naar buiten kunt als er brand is. Met deze tips bent u beter voorbereid:

Oefen uw vluchtplan
Oefen regelmatig uw vluchtplan met eventuele huisgenoten en/of kinderen. Zo weet u hoe u snel en veilig naar buiten kunt bij brand. 

Hang een vluchtsleutel op een vaste plek
Door het ophangen van een vluchtsleutel op een vaste plek op de vluchtroute, verliest u bij een brand geen kostbare tijd met zoeken. Zorg dat de sleutel op een plek hangt waar u snel bij kunt, maar buiten het zicht en bereik van buitenstaanders.

Sluit binnendeuren
Door ‘s nachts binnendeuren te sluiten, verspreidt brand en rook minder snel. Hierdoor hebt u meer tijd om veilig te vluchten. Sluit bij het vluchten bij brand ook de deuren achter u en blijf laag bij de grond bij rook. 

Voor meer informatie of persoonlijk advies over rookmelders: www.rookmelders.nl