Samen d’ran voor duurzame energie

U bekijkt een pagina uit het archief 07-07-2020

Een schonere wereld, voor onszelf en de generaties na ons. Dat is de gedachte achter het landelijke Klimaatakkoord, dat als doel heeft om de CO2-uitstoot flink te verlagen en zo klimaatverandering tegen te gaan. De Regionale Energiestrategie (RES) komt voort uit dit Klimaatakkoord. Ook de energieregio Achterhoek heeft een gezamenlijke concept RES opgesteld. ‘Samen d’ran voor duurzame energie’ is het motto.


Een RES is de regionale bijdrage die alle 30 regio’s leveren aan het doel om in 2030 samen 35 terawattuur (TWh = de eenheid voor elektrische energie) op te wekken met zon en wind. In de eigen concept RES streeft de Achterhoek ernaar om 1,35 TWh duurzaam op te wekken. Dat is vorige week bekend gemaakt door Frans Langeveld, bestuurlijk trekker van de RES Achterhoek.

Met de RES snijdt het mes aan twee kanten

Langeveld: “In de Achterhoek werken we onder het motto ‘samen d’ran’ al jaren aan de eigen duurzame ambitie om in 2030 energieneutraal te zijn. Dit vormt nu de basis voor de concept-RES Achterhoek. Ook draagt de regio zo bij aan de Gelderse doelstelling om in 2030 55% minder CO2 uit te stoten dan in 1990”. “Het mes snijdt dus aan twee kanten: door de RES en het ‘bod’ van 1,35 TWh worden kansen en mogelijkheden benut voor de eigen energie-ambities en tegelijkertijd wordt bijgedragen aan de landelijke opgave”, aldus Langeveld.

Duurzame energie biedt kansen

Het streven in de concept-RES Achterhoek is om zoveel mogelijk grootschalige duurzame energie op te wekken via zonnepanelen op (bedrijfs)daken. “Met zonnedaken is er minder (landbouw)grond nodig voor zonneparken. Om dit te realiseren moeten we alle zeilen bijzetten. We blijven daarnaast afhankelijk van een mix met zon en wind om balans te houden in het stroomnet.”

Een speerpunt in de concept-RES is ook om de productie van hernieuwbare stroom te koppelen aan andere vraagstukken, zoals de bestrijding van droogte, bevordering van de biodiversiteit en versterking van de vitaliteit van het platteland. “Zo boeken we klimaatwinst én behalen we andere belangrijke doelen”, schetst Langeveld.

Nu op weg naar de RES 1.0

Gemeenten hebben al ruimtelijke kaders voor duurzame opwek opgesteld, waarbij inwoners betrokken zijn geweest. Langeveld: “Mooie inzichten willen we gebruiken om komend jaar het concept verder te ontwikkelen tot een RES 1.0. Er worden bijeenkomsten georganiseerd, zodat we samen de mogelijkheden verder kunnen uitwerken.”

Partners RES Achterhoek

De gemeenten Aalten, Berkelland, Bronckhorst, Doetinchem, Montferland, Oost Gelre, Oude IJsselstreek en Winterswijk, provincie Gelderland, waterschap Rijn & IJssel en netbeheerder Liander werken in de Regionale Energiestrategie samen. Langeveld: “De concept-RES is de allereerste stap in een proces waarin overheden, belangenbehartigers en inwoners de komende jaren samen gaan optrekken. Ofwel: samen d’ran!”

De concept-RES en meer info vindt u op: www.resachterhoek.nl

Meer info

Op Morgen, voor ons klimaat

Op Morgen is een platform waar we onze krachten bundelen voor een beter klimaat. Omdat we samen verantwoordelijk zijn voor een duurzame toekomst voor onze (klein)kinderen. In Bronckhorst zijn al veel mooie initiatieven. Laten we deze verhalen delen en elkaar inspireren om samen in actie te komen voor de toekomst. Op Morgen is voor iedereen die groen, duurzaam en toekomstbestendig denkt en vooral ook doet!