Samen werken aan route naar een energieneutraal Bronckhorst

U bekijkt een pagina uit het archief 20-08-2019
Foto gemaakt tijdens de bijeenkomst op 15 juli 2019

De afgelopen tijd is opnieuw uw betrokkenheid gebleken bij uw leefomgeving. Onder meer dorpsbelangenorganisaties, (toeristische) ondernemers, de Land- en Tuinbouw Organisatie, energiecoöperaties en het actiecomité Op en Um 't Hengelse Zand dachten tijdens verschillende bijeenkomsten actief mee over de vraag hoe we inwoners het beste kunnen betrekken bij lokale energie-initiatieven.

Ook was er op 15 juli een speciale avond waar inwoners en ondernemers met ons in gesprek gingen over hoe zij willen meedenken en meedoen bij het besparen en opwekken van energie. U kunt de gespreksverslagen van deze bijeenkomsten teruglezen op de pagina 'Routekaart Energieneutraal Bronckhorst 2030'.

Samen oppakken

In 2030 wil Bronckhorst energieneutraal zijn. De opgestelde routekaart ‘Energieneutraal Bronckhorst 2030’ is onze richting om hiermee aan de slag te gaan. De gemeenteraad heeft de routekaart in het voorjaar nog niet volledig vastgesteld, maar opdracht gegeven om een plan uit te werken voor participatie met de samenleving. De uitkomsten van de bijeenkomsten verwerken we hierin. Inwoners, lokale ondernemers en organisaties leveren een belangrijke bijdrage aan de gezamenlijke energie-opgave die we in Nederland en Bronckhorst hebben. We willen een duurzame en leefbare woon- en werkomgeving, waar iedereen zich thuis voelt en aan mee kan doen. De weg naar een duurzaam Bronckhorst is een grote verandering en ieders betrokkenheid is daarvoor belangrijk. Het participatieplan wordt onderdeel van wat we de verrijkte routekaart noemen en biedt concrete en toepasbare stappen voor inwoners, bedrijven en organisaties om zelf aan de slag te kunnen met de energieopgave. Denk aan duidelijke randvoorwaarden, procedures en rollen van de betrokken partijen. De verrijkte routekaart komt aan het eind van de zomer ter inzage te liggen. U hoort er dan meer over. De raad bespreekt het in oktober.