Saneren ontmantelde drugslab Drempt start binnenkort

U bekijkt een pagina uit het archief 24-11-2020

De verontreinigingen die zijn achtergebleven na de ontmanteling van het drugslab aan de Zomerweg in Drempt, worden binnenkort gesaneerd. De verontreinigingen vormen geen directe risico’s voor de volksgezondheid of het milieu in de buurt, maar het is wel noodzakelijk om de verontreinigingen te saneren. Vanwege de complexiteit van de verontreinigingen is de sanering in twee fases opgesplitst. In de eerste fase wordt de gierkelder onder het drugslab leeggepompt en worden de hier aanwezige verontreinigingen afgevoerd. Dit start op korte termijn.

De gemeente neemt deze werkzaamheden ter hand, omdat door de betrokken partijen geen plan van aanpak is ingediend om de verontreinigingen te verwijderen. Alle kosten die de gemeente maakt voor de sanering van het drugslab worden verhaald op de eigenaren en de huurder. De tweede fase gaat over de verontreiniging van de grond rondom de schuur en de verontreiniging van de schuur. Hiervoor loopt de juridische procedure nog. Buurtbewoners zijn geïnformeerd over de stand van zaken.