Schetsontwerpen geplande woningbouwlocaties Hoog-Keppel

Begin juli spraken we met omwonenden van de percelen De Werf en De Bongerd in Hoog-Keppel over de laatste stand van zaken rond de woningbouwplannen voor de locaties. De verwachting is dat de verkoop van beide percelen aan ontwikkelaars De Bunte (locatie De Werf) en Zegers (locatie De Bongerd) in de zomer wordt afgerond. Met omwonenden is afgesproken dat wij in de afronding van de verkoop zorgvuldig aandacht geven aan de wensen die in het afgelopen proces door de dorpsraad en omwonenden zijn gesteld. Deze wensen zijn in strikte voorwaarden vastgelegd en leidend in de uitwerking van de conceptplannen van de ontwikkelaars. U leest alles over de woningbouwinitiatieven locaties Hoog-Keppel op de projectpagina.