Solarpark De Kwekerij scoort hoog op biodiversiteit

Een mooi voorbeeld van hoe het wél moet. Zonneparken worden vaak aangelegd op voormalige landbouwgrond. Dit kan een voordeel zijn voor de natuurwaarden in het gebied, omdat mest en bestrijdingsmiddelen niet meer nodig zijn. Uit onderzoek van Wageningen Environmental Research, in opdracht van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, blijkt dat er in werkelijkheid nog te weinig aandacht is voor de biodiversiteit. Met name het beheer kan nog veel beter: slechts 3 van de 25 onderzochte zonneparken wordt optimaal beheerd voor biodiversiteit.

Onderzoek naar effecten op dieren en bodem

Solarpark De Kwekerij in Hengelo gooide hoge ogen: van de 25 onderzochte parken was de biodiversiteit bij dit zonnepark het hoogst. Bij een eerder onderzoek van Wageningen Universiteit werden er maar liefst 118 verschillende plantensoorten geteld. Bij veel parken staan de zonnepanelen te dicht op elkaar en ook het onderhoud is vaak onvoldoende.

Balans tussen energie en natuur

Solarpark De Kwekerij is een goed voorbeeld voor de rest van Nederland. Er is niet alleen gekozen voor zoveel mogelijk zonnepanelen, maar gezocht naar een balans tussen duurzame energie opwek en biodiversiteit. Daarmee is solarpark De Kwekerij een mooi natuurpark en een aanwinst voor de omgeving.  

Het solarpark heeft veel landelijke belangstelling en wordt in (vak)bladen vaak als goed voorbeeld genoemd. Bovenstaande onderzoek kwam vorige week in het programma Nieuwsuur uitgebreid aan de orde. Regelmatig bezoeken groepen van gemeenten, provincies en organisaties het solarpark voor een rondleiding en om inspiratie op te doen.