Sport en cultuur voor elk kind

U bekijkt een pagina uit het archief 19-02-2019

Ieder kind moet kunnen meedoen! Dat is het motto van het Jeugdsportfonds en Jeugdcultuurfonds. Ook wij vinden het belangrijk dat alle kinderen uit Bronckhorst kunnen sporten en zich cultureel kunnen ontwikkelen. Daarom zijn we aangesloten bij beide fondsen en hebben we de samenwerking met 4 jaar verlengd. We stellen jaarlijks € 35.000,- beschikbaar voor het Jeugdsportfonds en Jeugdcultuurfonds.

Het Jeugdsportfonds en het Jeugdcultuurfonds Gelderland zorgen ervoor dat kinderen kunnen  sporten of aan cultuur kunnen meedoen, ook als hun ouders te weinig geld hebben. De fondsen betalen de contributie of het lesgeld rechtstreeks aan de sportvereniging of culturele aanbieder en vergoeden eventueel benodigde materialen en/of kleding. Voor sport is de richtlijn € 255,- per jaar per kind, voor cultuur € 455,- per kind per jaar.

Voor wie is het?

Kinderen van 4 t/m 17 jaar van wie de ouders weinig geld hebben, kunnen in aanmerking komen. Het gaat bijvoorbeeld om gezinnen die leven van een uitkering, in de schuldsanering zitten of een inkomen hebben rond het sociaal minimum. Er is geen harde inkomenstoets. Alle kinderen uit een gezin komen in aanmerking. Maar niet iedereen heeft recht op een vergoeding van het Jeugdsportfonds of Jeugdcultuurfonds. Het is een particuliere organisatie en geen overheidsinstantie. Een uitkering van de fondsen is daarom geen recht. Voor ondersteuning moet voldaan worden aan de criteria van het Jeugdsportfonds en Jeugdcultuurfonds Gelderland. Daarnaast is goedkeuring alleen mogelijk als er voldoende middelen zijn om de aanvraag te kunnen bekostigen.

Aanvragen via sociale teams

Ouders en hun kinderen of aanbieders van sport en cultuur kunnen zelf geen aanvraag indienen bij de fondsen. Dat kan alleen via een intermediair, oftewel een tussenpersoon. Bij ons zijn dit de medewerkers van de sociale teams. Op de pagina 'Sociale Teams' vindt u alle contactgegevens.

In 2016, het jaar dat we onze deelname aan de fondsen startten, maakten 54 kinderen er gebruik van. Inmiddels is de bekendheid met de fondsen vergroot en in 2018 is een bijdrage beschikbaar gesteld voor 100 kinderen.   

Participatiebijdrage

Naast een bijdrage uit deze fondsen kennen wij een participatiebijdrage voor kinderen jonger dan 18 jaar. Deze bijdrage is voor andere activiteiten dan die waarop het Jeugdsport- en Jeugdcultuurfonds zich richt. Het gaat onder meer om kosten die voortvloeien uit het volgen van onderwijs, zoals zelf aan te schaffen leermiddelen en deelname aan schoolreisjes.