Start bouw zonnepark de Baakermat

U bekijkt een pagina uit het archief 10-08-2021

Binnenkort start de bouw van zonnepark de Baakermat in Baak. Dit zonnepark komt aan de L. Dolfingweg in Baak op het voormalige terrein van de Baakse Boys. Het krijgt straks circa 5.300 zonnepanelen waarmee jaarlijks 2.118.000 kWh aan groene energie opgewekt wordt. Dit voorziet ruim 700 huishoudens van groene stroom. Met de aanleg van het zonnepark stoten we jaarlijks 1.300 ton minder CO2 uit. Dat maakt Baak met recht een groen en duurzaam dorp.

Ontwerp

Bij het ontwerp van het zonnepark is veel aandacht en zorg besteed aan de natuur, biodiversiteit, het groene aanzicht en recreatie. Zo blijven bestaande bomen en struiken rondom het park staan. Dwars door het park komt een recreatieve wandelroute met informatieborden over de historie van de locatie en informatie over het zonnepark zelf. Dit is samen met Mooi Baak gemaakt. Bloemen- en kruidenmengsels komen onder en rond de zonnepanelen om de biodiversiteit op het zonnepark te bevorderen.

Rondleiding

Wilt u Zonnepark De Baakermat straks van dichtbij bekijken? Eind 2021 geeft de bouwer een rondleiding om belangstellenden de kans te geven het zonnepark van dichtbij te bekijken. Interesse? Mail naar: zonneparkdebaakermat@greenipp.com. U ontvangt dan een uitnodiging voor een rondleiding.